Hovborglejren før og i fremtiden - det ældste findes nederst
Gæster på vej til rejsegilde
Rejsegilde 19/6
Jeg var som formand inviteret til rejsegilde på Hovborglejren og tog en feriedag for at være der fredag den 19. juni kl. 11.
Der var mødt mange gæster frem foruden håndværkere, arkitekter, totalentrepenør, folk fra spejderne, lokale blandt andet Åge husmand og Ruth.
Der blev holdt taler skålet og spist pølser i rigelige mængder.
Kai Teinholdt fra FDF sagde, at man havde lyttet meget til kritikken fra naboer og forsøgt på flere måder at begrænse de gener, der måtte komme fra den nye lejr.
Lejren var vendt med vinduer mod vandet. Der var kun en enkelt nød udgang i hver ende. Udlejning til rusfester er droppet. Fra starten var der fra arkitekt foreslået indretning i retning af kursuscenter, men det havde FDF fravalgt, da lejren hovedsagelig skulle være for spejdere.

I min tale takkede jeg for denne disposition og de øvrige hensyn man havde taget.Og så sagde at jeg håbede på, at vi kunne holde Hou Plantage Grundejerforenings 100 års jubilæum i lejren. Vores 90 års jubilæum den 11 juli  i år var vi af gode grunde afskåret fra at holde der.

Byggepladsen holdes lukket i tre uger i sommerferien.

Man regner med at være færdig lige før jul.

Hans Bertelsen
Rejsekransene vajer over den nye Hovborglejr.
Rejsegilde
Hovborglejren er nu ved at få sat spær op og der afholdes rejsegilde den 19 juni.
opdatering 22 maj
Der er nu lagt loft i værelserne og der er påbegyndt en afskærmende støjvold ind mod naboerne mod vest. Se efterfølgende foto.
Loft lagt på
Elementer rejst.
Dette er lagt ind den 11. maj 2009
De indvendige elementer til den nye Hovborglejr er nu næsten alle rejst på grunden.
forsiden af bygningen
flere fotos
Den nye lejr kan svagt skimtes gennem den nyudsprungne bevoksning.
Flere fotos
bagsiden af bygningen
Hovborglejren i påsken
Der er ny byggeplads ved Hovborglejren.
Overskrift 1
Der er nu gravet ud og støbt fundamenter til den nye længebygning som Hovborglejren bliver. Længere nede i dette afsnit kan tegningerne ses
Overskrift 1
Grunden til den nye lejr er nu støbt og virker nok på nogle lidt lang, men den er kortet af med en sektion i forhold til den oprindelige tegning. Dette af hensyn til naboer og økonomi.
Overskrift 1
En af grundens "beboere" sås spankulere rundt i det gode vejr.
Sagsakter
Her er link til klage over vedtagelse af lokalplan

http://www.scribd.com/share/upload/10773114/2bbbkpo653swctl4djyk


Her er link til indsigelser til lokalplan 9.03

http://www.scribd.com/share/upload/10773012/i2ii7wqqb3w60sf4wnu


Her er link til den vedtagne lokalplan 9.03 fra Langelands kommune
 
http://www.scribd.com/share/upload/10773179/m4g5ejumimwoksp9zkg

Brev fra Formand for Hovborglejren

Jeg har i dag modtaget brev fra Kaj Teinholt formand for Hovborglejren

Herunder findes referat og fotos fra møde hos FDF den 13. december
Vi var 4 fra grundejerforeningen, der havde taget mod invitationen til at se og kommentere planerne for genopførelse af Hovborglejren.
Det er planen at bevare bevoksningen så lejren fra vandsiden opleves som flere huse ligesom de eksisterende sommerhuse.
Arkitekt Thomas Buhl gennemgår planerne
Arkitekt Thomas Buhl fra Arne Birk gennemgik i detaljer indretning og tanker bag anvendelse som spejderlejr/lejrskole.
Den ny Hovborglejr vist den 13. december
Her er tegning af den planlagte lejr, som er kortet af med en sektion.
Foto fra møde 13. december
14 personer deltog i orienteringsmøde
Orienteringsmøde 13. december 2008

Jeg deltog på invitation sammen med Poul fra Hou Plantage 38 og Hans Rossen og Claudia fra Gustav Petersensvej 11 i et orienteringsmøde i FDF Kværndrups hus om planer for genopbygning af Hovborglejren. Arkitekt Thomas Buhl gennemgik på et ønske fra Claudia lokalplanen, som netop er til høring frem til den 13 januar. Dernæst gennemgik han tegningerne for bygningen, som fremtræder som en gedigen bygning i gode materialer.
Formanden Kai Teinholt fortalte, at man fra starten havde arbejdet med en trefløjet bygning til erstatning for den gamle vinkelbygning. Da man ved nybyggeri skal bygge handikapvenligt og helst i et plan - alternativt med elevator mellem etagerne, valgte man til sidst også af hensyn til terrainet, at lave et længehus i et plan.
Arkitekten forklarede om bygningen, at den var vendt med front mod
nord så evt. støj fra åbne vinduer ville gå ud mod stranden og ikke ind mod naboer, ligeledes ville man undgå en overophedning ved solindfald.
Indgangen som er overdækket og anbragt midt på bagsiden vil også gøre, at af- og pålæsning generer naboer mindst. Bygningen er af hensyn til økonomi og i forhold første skitser kortet af med en sektion og er nu 66m lang. Dette giver en afstand til naboskel på 15 m.
Der vil fra værelser og fællesrum være udkik i tre kiler gennem bevoksningen mod vandet, og fra stranden vil bygningen opleves som flere huse, da hele bygningen ikke vil være at se i sin fulde længde.
Bygningen bliver opført i gule mursten og med sorte mursten mellem vinduer hvilket visuelt vil opleves som et sort bånd. Dette skulle sammen med et sort tag belagt med tagpap falde godt sammen med de gamle sorte huse i plantagen. Det blev oplyst, at man indendørs vægtede robuste materialer fremfor luxus. Man ville ikke opføre en kursusejendom men en spejderlejr, som var fleksibel i forhold til anvendelse af større eller mindre grupper.
Poul sagde, at man frygtede et øget besøgstal. Kaj fortalte at lejren er et nonproffit selskab af 6 FDF ejerkredse, som stort set kun skal have dækket driften og at man vil fokusere på målgruppen spejdere og lejrskoler.
Hans Rossen fortalte om tidligere kedelige oplevelser med RUS kurser og kedelige oplevelser med meget kraftig støj hele natten. Det blev af Kaj og Hanne oplyst, at man havde sagt stop for RUS kurser allerede før lejren brændte og at man fremover ikke ønskede at udleje til dette, da det gav alt for mange problemer. Hans Rossen meddelte at han ville politianmelde hvis problemet genopstod. Kaj ville gerne have eventuelle klager direkte, så man kunne udelukke visse grupper, som ikke overholdt vedtægterne for lejren. Man ønskede nemlig ikke, at naboerne blev generet.
Poul bad om en ballance i udlejning så målgruppen spejder og lejrskoler blev vægtet mest, da man sagtens kunne acceptere en flok glade børn, og at han selv kendte til lejrlivet andre steder. Hanne lovede, at man i en 7 ugers periode om sommeren kun ville udleje i hele uger og at dette skulle forhindre, at der blev holdt en-to dages fester.
Hans Rossen bad om skiltning på flugtvejsdørene i enden af bygningen med henstilling til at disse holdes lukket af hensyn til naboer. Dette lovede Kaj at få ordnet, ligeledes at vedtægnerne, som man som lejer får -indskærper, at man skal vise hensyn til naboerne. 

Formanden for Bevaringsforeningen Langeland/Strynø Michael Jensen 
påpegede, at det ikke af lokalplanen fremgik, at paddehattehuset var bevaringsværdigt ejheller, at der var et stisystem foran Hovborglejren. Der har tidligere været stimænd, som holdt disse stier - nu kræver det nok en stifinder. Disse forhold ville tilgå Kommunen.
Han fortalte, at man i kulturatlas Langeland fra  2002 kunne se mange spændende ting om Langeland og Hou Plantage.
Poul foreslog til slut, at man en gang årligt holdt et møde mellem Hovborglejren og Hou Plantage Grundejerforening og drøftede naboskabet. Det aftaltes, at jeg indkalder til et sådant møde.

Efter 2 timers forløb sluttede et efter min mening konstruktivt møde.

Hans Bertelsen
formand for Hou Plantage Grundejerforening

Herunder kan man klikke på linket og på side 56/57 se Hou Plantage

http://www.langelandatlas.dk/atlas_pdf.asp


Denne skitse viser udsynet i 3 kiler fra lejren gennem bevoksningen foran lejren.
Invitation til orienteringsmøde om Hovborglejrens genopførelse
Modtaget og lagt ind den 24 november 2008

Kære medlemmer hermed en invitation til den 13. december at få indsigt i de planer, som man arbejder med omkring genopførelse af Hovborglejren. Se indbydelse nederst.

Mail:

Hej Hans
 
Da du som formand for Hou Plantage grundejerforening  har bedt om tegninger der angiver, hvordan vi har planer og håb om at kunne genopføre FDF Hovborg, fremsendes hermed de tegninger vi på nuværende tidspunkter arbejder ud fra.

Her er link så man kan se tegninger.
Klik på de 3 link herunder

http://www.scribd.com/doc/8417590/081111HOVEDSNITABCD1?secret_password=td9hx1tf1wsgamagve5

http://www.scribd.com/doc/8417588/081111FACADER?secret_password=6afqhewz9gltod4seaj


 http://www.scribd.com/doc/8417586/081111STUEPLAN1?secret_password=1q8ka3p041j5kvo9wni6


Samtidigt kan vi oplyse at FDF Hovborg´s ejerlaug, lørdag den 13.December 2008 afholde møde i FDF Kværndrup´s hus, Vængevej 28 A, Kværndrup kl 15.00, hvor vi vil være vært ved lidt kaffe samt fremlægge det projekt vi håber at kunne opføre.
Alle interesserede er velkomne til dette møde og vi håber du som formand vil indkalde medlemmerne af grundejerforeningen.

Tilmelding samt evt spørgsmål til ovenstående bedes sendes til Hanne  Andersen på tlf: 62 27 19 04 / 22 55 11 50.
   
Med venlig hilsen 
 
Flemming Laustsen
Opdatering den 18/11 2008
Kommunalbestyrelsen har lagt lokalplan til høring fra 18/11 2008 og 8 uger frem til den 13/1 2009 Eventuelle bemærkninger skal indgives inden denne dato.
Herunder link til sagen

www.langelandkommune.dk se under nyheder

Direkte link:
http://www.langelandkommune.dk/Borger/Byg%20og%20Bo/Planlaegning/Nyheds%20Mappe/Spejderlejr_Hou.aspx

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1113998_DRAFT_1226926159265.pdf
Hans Bertelsen
Opdatering den 24/10 2008
Dette afsnit vil omhandle Hovborglejren, som er nedbrændt, resterne revet ned og som nu skal nyopføres.

Der har siden generalforsamlingen i grundejerforeningen været arbejdet i den gruppe/ad hoc udvalg, som blev nedsat til at gennemgå og følge sagen for at få så begrænsede gener af en genopførelse af lejren som muligt.
Siden blev projektet ændret til en nyopførelse i et plan.
Gruppen har også vægtet det miljømæssige meget.

Dette arbejde har betydet, at Langelands kommune har haft det med som punkt 189 på et møde i tirsdags den 21/10 og der er nu udarbejdet en lokalplan, som de nærmeste naboer og grundejerforeningen har høringsret overfor i 8 uger.
Herunder findes et link til referat og lokalplan 9_03 og kommuneplantillæg 13
http://www.langelandkommune.dk/Home/Politik/Dagsordner_Referater.aspx?commettee={A46FCFCA-B8CF-49AB-B4C4-7EB0927DA03F}&year=2008&itemID={B0D84849-9235-4B24-BF26-E79FEBABEC32}&item=6645
Brandtomten er helt ryddet
link til Hovborglejrens hjemmeside
Ved at klikke på nedenstående link vises Hovborglejrens hjemmeside:

HTTP://www.hovborglejren.dk
Som det ses af billedet udbrændte hele bygningen ud mod vandet. Fløjen med værelser blev slemt røg og vandskadet.
Yderligere billeder
værelsesfløjen set bagfra.
Enorm varme og røgudvikling
Heldigvis var der ingen børn eller voksne i værelserne, da lejren brændte
Et værelse
Et trist syn