Mix af billeder
Se dette flotte billede
Denne plakat er sammensat af lokale billeder
Posteren er lavet af Henriette Steffen i Rübegahl og sendt til mig her i efteråret.