Hou Plantages historie
Det er nok en historie!!

Hou plantage blev opdaget i 1492 af Christoffer Columbus. Hans plan var at finde Ærø men hans skib blev omringet af tåge og han sejlede forkert.  

Den "rigtige" Historie

Kære medlemmer.

I kan være med til at skrive den rigtige historie om

Hou Plantage gennem 90 år

Så kære medlemmer fat pennen og skriv ned og send jeres bidrag om:
1. Jeres hus - dets alder -ændringer..
2. Hvem I er hvornår I har købt og fra hvem, og gerne en fortegnelse over tidligere ejere
3. hvorfor I stadig har det.
4. Sjove historier - ikke nødvendigvis sande men dog stuerene.
5. Fotos fra jeres hus og fra plantagen

Bidrag sendes til redaktøren:

Nils Francke
Katrinedalsvej 28
2720 Vanløse
tlf. 51506518
Hvis det er muligt så send pr Email til
 nf@nilsfrancke.com